ยินดีต้อนรับสู่เรียนดีดอทคอม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (Rbac) เปิดรับสมัครผู้ประสงค์ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
Free-counter-plus.com

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตRBAC เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปี 60

สิทธิประโยชน์ผู้สมัครจังหวัดละ 100 คนแรก!!!5

5มีกองทุนกู้ยืมจากกองทุนรัฐบาล (กยศ./กรอ.)

5อยู่หอพักฟรีจนเรียนจบ (จ่ายเฉพาะค่าน้ำ-ไฟ 300 บาท/เดือน)

5หนังสือเรียนฟรีทุกเล่มจนจบ

5ชุดนิสิตฟรี 2 ชุด

5เสื้อกิจกรรมฟรี 1 ตัว

4มีงานทำระหว่างเรียน (Part-Time)

3รักษาพยาบาลฟรี

2มีหน่วยจัดหางานให้ทำหลังเรียนจบ

1ติวฟรีทุกวิชา

#มหาวิทยาลั ยรัตนบัณฑิ ต,

 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, รัตนบัณฑิต, RBAC, เรียนต่อ, ศึกษาต่อ, สอบถามข้อมูลเรียนต่อ, อาแบค, ม.อาแบค, รัตนบัณฑิต, เรียนต่อRBAC, เรียนต่ออาแบค, ม.รัตนบัณฑิต, เรียนต่อมหาลัย, เรียนต่อปริญญาตรี, เรียนต่อที่ไหนดี, จบแล้วเรียนต่อที่ไหน, อยากเรียนต่อ, ค่าเทอมถูก, ยืมทุนเรียน, มีทุนการศึกษา, เรียนภาคปกติ, เรียนภาคสบทบ, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปะศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะนิติศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์, หลักสูตรปริญญาโทบริหารการบิน, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อาจารย์ยูริ, อาจารย์มณฑกานต์ โทร : 091-7676092(ฝ่ายแนะแนวการศึกษา)
เรียนต่อ, ศึกษาต่อ, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, RBAC, สอบถามข้อมูล โทร 091-7676092, อาแบค, ม.อาแบค, รัตนบัณฑิต, เรียนต่อRBAC, เรียนต่ออาแบค, ม.รัตนบัณฑิต, เรียนต่อมหาลัย, เรียนต่อปริญญาตรี, เรียนต่อที่ไหนดี, จบแล้วเรียนต่อที่ไหน, อยากเรียนต่อ, ค่าเทอมถูก, ยืมทุนเรียน, มีทุนการศึกษา, เรียนภาคปกติ, เรียนภาคสบทบ, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปะศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะนิติศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์, หลักสูตรปริญญาโทบริหารการบิน, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อาจารย์ยูริ, อาจารย์มณฑกานต์